توضیحات

یخچال ایستاده

یکی دیگر از تجهیزات فست و فود و رستوران یخچال ایستاده است که در ابعاد 60 /70 / 120 / 150 /190 می باشد.

که  در طرح و ساختار های مختلفی هستند .

تک درب و دو درب و چهار درب می باشند .

مورد مصرف دیگر  یخچال ها در کترینگ  / فروشگاه / سوپر مارکت / پروتینی ها و …