لیست قیمت تجهیزات آشپزخانه صنعتی

لیست قیمت تجهیزات آشپزخانه صنعتی رستوران ، فست فود ، ساندویچی و… . قیمت ها به تومان می باشد

نام محصولتوضیحاتقیمت
میز کار 1 متری—–1/100/000
میز کار 1/20 متری—–1/200/000
میز کار 1/50 متری—–1/400/000
میزکار 1/90 متری—–1/700/000
سیک 1 متریبا پایه2/100/000
سینک 1/20 متریبا پایه2/300/000
سینک 1/50 متریبا پایه2/500/000
سینک 1/90 متریبا پایه2/700/000
وان 1 متریبا پایه2/000/000
وان 1/20با پایه2/200/000
وان 1/50با پایه2/450/000
وان 190با پایه2/650/000
ترولی آبچکان3 طبقه1/900/000
ترولی آبچکان4 طبقه2/300/000
ترولی کانتر گرمسیار 1/203/300/000
ترولی حمل غذا2 طبقه1/900/000
ترولی حمل غذا3 طبقه2/000/000
ترولی حمل دیگ1/800/000
میزکار 1 متریبا رویه چوب2/000/000
اجاق 4 شعلهپایه دار2/900/000
اجاق 6 شعلهپایه دار3/800/000
فر اغذیه سه کار3/300/000
اجاق 4 شعله رومیزی2/800/000
اجاق 4 شعله فر دار90*905/500/000
اجاق 4 شعله فر درا100*1005/800/000
گرمخانه تک درب2/300/000
گرم خانه دو درب3/400/000
دمکن برنج تک خانه4/300/000
دمکن برنج دو خانه8/200/000
نام محصولتوضیحاتقیمت
کابینت دیواری1 متری1/600/000
کابینت زمینی1 متری2/400/000
هود دیواری1 متری بدون فیلتر1/250/000
کانتر گرم1/204/400/000
کانتر گرم1/504/800/000
کانتر گرم1/905/200/000
اجاق گاز کته پز تمام استیل10 شعله2/800/000
فریزر میزکاری 1/20(بدون موتور)4/700/000
فریزر میزکاری 1/20(با موتور )7/700/000
فریزر میزکاری 1/50(بدون موتور)5/400/000
فریزر میزکاری 1/50(با موتور)8/300/000
فریزر میزکاری 1/90(بدون موتور )5/500/000
فریزر میزکاری 1/90(با موتور )9/700/000
تاپینگ پیتزا 1/20بدون موتور5/500/000
تاپینگ پیتزا 1/20با موتور8/400/000
تاپینگ پیتزا 1/50بدون موتور6/100/000
تاپینگ پیتزا 1/50با موتور9/700/000
تاپینگ پیتزا 1/90بدون موتور6/800/000
تاپینگ پیتزا 1/90با موتور10/900/000
جا سیخی سیار4 خانه کف تفلون800/000
جوجه گردان6 سیخ5/900/000
فر پیتزاصندوقی 9 تایی2/900/000
فر پیتزاصندوقی 2 طبقه4/800/000
فر دیزی 40 تایی3/300/000
کباب پز گازی 1 متری2/400/000
سرخ کن طرح دین اتومات9/400/000
گریل 60 زغالی و روغنی3/800/000
گریل 90 زغالی و روغنی4/800/000