لیست قیمت تجهیزات آشپزخانه صنعتی

لیست قیمت تجهیزات آشپزخانه صنعتی رستوران ، فست فود ، ساندویچی و… . قیمت ها به تومان می باشد

نام محصولتوضیحاتقیمت
میز کار 1 متری—–1/700/000
میز کار 1/20 متری—–1/900/000
میز کار 1/50 متری—–2/200/000
میزکار 1/90 متری—–2/700/000
سیک 1 متریبا پایه3/100/000
سینک 1/20 متریبا پایه3/200/000
سینک 1/50 متریبا پایه3/600/000
سینک 1/90 متریبا پایه4/100/000
وان 1 متریبا پایه2/900/000
وان 1/20با پایه3/100/000
وان 1/50با پایه3/500/000
وان 190با پایه4/000/000
ترولی آبچکان3 طبقه2/900/000
ترولی آبچکان4 طبقه3/300/000
ترولی کانتر گرمسیار 1/204/500/000
ترولی حمل غذا2 طبقه2/300/000
ترولی حمل غذا3 طبقه2/600/000
ترولی حمل دیگ2/900/000
میزکار 1 متریبا رویه چوب3/300/000
اجاق 4 شعلهپایه دار4/700/000
اجاق 6 شعلهپایه دار5/800/000
فر اغذیه سه کار5/200/000
اجاق 4 شعله رومیزی4/700/000
اجاق 4 شعله فر دار90*908/500/000
اجاق 4 شعله فر درا100*1008/800/000
گرمخانه تک درب3/800/000
گرم خانه دو درب4/8/000
دمکن برنج تک خانه5/800/000
دمکن برنج دو خانه10/300/000
نام محصولتوضیحاتقیمت
کابینت دیواری1 متری2/300/000
کابینت زمینی1 متری3/800/000
هود دیواری1 متری بدون فیلتر1/800/000
کانتر گرم1/206/200/000
کانتر گرم1/506/800/000
کانتر گرم1/907/400/000
اجاق گاز کته پز تمام استیل10 شعله4/900/000
فریزر میزکاری 1/20(بدون موتور)7/200/000
فریزر میزکاری 1/20(با موتور )10/700/000
فریزر میزکاری 1/50(بدون موتور)8/400/000
فریزر میزکاری 1/50(با موتور)11/400/000
فریزر میزکاری 1/90(بدون موتور )9/500/000
فریزر میزکاری 1/90(با موتور )13/700/000
تاپینگ پیتزا 1/20بدون موتور8/200/000
تاپینگ پیتزا 1/20با موتور12/400/000
تاپینگ پیتزا 1/50بدون موتور9/200/000
تاپینگ پیتزا 1/50با موتور12/700/000
تاپینگ پیتزا 1/90بدون موتور10/800/000
تاپینگ پیتزا 1/90با موتور15/200/000
جا سیخی سیار4 خانه کف تفلون1/100/000
جوجه گردان6 سیخ7/400/000
فر پیتزاصندوقی 9 تایی4/200/000
فر پیتزاصندوقی 2 طبقه6/800/000
فر دیزی 40 تایی4/100/000
کباب پز گازی 1 متری3/600/000
سرخ کن طرح دین اتومات13/400/000
گریل 60 زغالی و روغنی4/900/000
گریل 90 زغالی و روغنی5/900/000