لیست قیمت تجهیزات آشپزخانه صنعتی رستوران ، فست فود ، ساندویچی و… . قیمت ها به تومان می باشد

نام محصولتوضیحاتقیمت
میز کار 1 متری—–800/000
میز کار 1/20 متری—–850/000
میز کار 1/50 متری—–950/000
میزکار 1/90 متری—–1/050/000
سیک 1 متریبا پایه1/500/000
سینک 1/20 متریبا پایه1/600/000
سینک 1/50 متریبا پایه1/750/000
سینک 1/90 متریبا پایه1/900/000
وان 1 متریبا پایه1/450/000
وان 1/20با پایه1/550/000
وان 1/50با پایه1/700/000
وان 190با پایه1/850/000
ترولی آبچکان3 طبقه1/300/000
ترولی آبچکان4 طبقه1/500/000
ترولی کانتر گرمسیار 1/202/100/000
ترولی حمل غذا2 طبقه1/200/000
ترولی حمل غذا3 طبقه1/400/000
گاری حمل دیگ1/100/000
میزکار 1 متریبا رویه چوب1/000/000
اجاق 4 شعلهپایه دار1/800/000
اجاق 6 شعلهپایه دار2/100/000
فر اغذیه سه کار2/000/000
اجاق 4 شعله فر دار90*903/100/000
اجاق 4 شعله فر درا100*1003/300/000
گرمخانه تک درب1/500/000
گرم خانه دو درب2/100/000
دمکن برنج تک خانه2/600/000
دمکن برنج دو خانه4/600/000
نام محصولتوضیحاتقیمت
کابینت دیواری1 متری1/300/000
کابینت زمینی1 متری1/700/000
هود دیواری1 متری بدون فیلتر900/000
کانتر گرم1/203/100/000
کانتر گرم1/503/200/000
کانتر گرم1/903/500/000
اجاق گاز کته پز تمام استیل10 شعله2/000/000
فریزر میزکاری 1/20(بدون موتور)3/000/000
فریزر میزکاری 1/20(با موتور )5/100/000
فریزر میزکاری 1/50(بدون موتور)3/200/000
فریزر میزکاری 1/50(با موتور)5/300/000
فریزر میزکاری 1/90(بدون موتور )3/400/000
فریزر میزکاری 1/90(با موتور )5/500/000
تاپینگ پیتزا 1/20بدون موتور3/400/000
تاپینگ پیتزا 1/20با موتور5/500/000
تاپینگ پیتزا 1/50بدون موتور3/600/000
تاپینگ پیتزا 1/50با موتور5/700/000
تاپینگ پیتزا 1/90بدون موتور3/900/000
تاپینگ پیتزا 1/90با موتور6/000/000
جا سیخی سیار4 خانه کف تفلون650/000
جوجه گردان6 سیخ3/600/000
فر پیتزاصندوقی 9 تایی1/500/000
فر پیتزاصندوقی 2 طبقه2/700/000
فر دیزی 40 تایی1/600/000
کباب پز گازی 1 متری1/200/000
سرخ کن طرح دین اتومات6/000/000
گریل 60 زغالی و روغنی2/900/000
گریل 90 زغالی و روغنی4/100/000