لیست قیمت تجهیزات آشپزخانه صنعتی

لیست قیمت تجهیزات آشپزخانه صنعتی رستوران ، فست فود ، ساندویچی و… . قیمت ها به تومان می باشد

نام محصولتوضیحاتقیمت
میز کار 1 متری—–900/000
میز کار 1/20 متری—–950/000
میز کار 1/50 متری—–1/100/000
میزکار 1/90 متری—–1/200/000
سیک 1 متریبا پایه1/500/000
سینک 1/20 متریبا پایه1/600/000
سینک 1/50 متریبا پایه1/750/000
سینک 1/90 متریبا پایه1/900/000
وان 1 متریبا پایه1/450/000
وان 1/20با پایه1/550/000
وان 1/50با پایه1/700/000
وان 190با پایه1/850/000
ترولی آبچکان3 طبقه1/350/000
ترولی آبچکان4 طبقه1/650/000
ترولی کانتر گرمسیار 1/202/600/000
ترولی حمل غذا2 طبقه1/200/000
ترولی حمل غذا3 طبقه1/400/000
ترولی حمل دیگ1/500/000
میزکار 1 متریبا رویه چوب1/500/000
اجاق 4 شعلهپایه دار1/900/000
اجاق 6 شعلهپایه دار2/500/000
فر اغذیه سه کار2/500/000
اجاق 4 شعله رومیزی1/800/000
اجاق 4 شعله فر دار90*904/100/000
اجاق 4 شعله فر درا100*1004/200/000
گرمخانه تک درب1/700/000
گرم خانه دو درب2/800/000
دمکن برنج تک خانه3/400/000
دمکن برنج دو خانه5/800/000
نام محصولتوضیحاتقیمت
کابینت دیواری1 متری1/400/000
کابینت زمینی1 متری1/900/000
هود دیواری1 متری بدون فیلتر1/050/000
کانتر گرم1/203/500/000
کانتر گرم1/503/800/000
کانتر گرم1/904/000/000
اجاق گاز کته پز تمام استیل10 شعله2/300/000
فریزر میزکاری 1/20(بدون موتور)3/700/000
فریزر میزکاری 1/20(با موتور )5/900/000
فریزر میزکاری 1/50(بدون موتور)4/000/000
فریزر میزکاری 1/50(با موتور)6/200/000
فریزر میزکاری 1/90(بدون موتور )4/500/000
فریزر میزکاری 1/90(با موتور )6/700/000
تاپینگ پیتزا 1/20بدون موتور4/200/000
تاپینگ پیتزا 1/20با موتور6/400/000
تاپینگ پیتزا 1/50بدون موتور4/600/000
تاپینگ پیتزا 1/50با موتور6/800/000
تاپینگ پیتزا 1/90بدون موتور5/000/000
تاپینگ پیتزا 1/90با موتور7/400/000
جا سیخی سیار4 خانه کف تفلون750/000
جوجه گردان6 سیخ3/900/000
فر پیتزاصندوقی 9 تایی1/800/000
فر پیتزاصندوقی 2 طبقه3/000/000
فر دیزی 40 تایی1/500/000
کباب پز گازی 1 متری1/400/000
سرخ کن طرح دین اتومات6/400/000
گریل 60 زغالی و روغنی3/000/000
گریل 90 زغالی و روغنی4/200/000